הודעת הממשלה - בקשת הממשלה להאריך בצו את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 - דיון והצבעה

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 20:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

יצחק וקנין
מאיר שטרית
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ציפי חוטובלי
גילה גמליאל
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 10

מוחמד ברכה
ראלב מג`אדלה
חנין זועבי

נמנע 0

משוב א- א+