החלטה בדבר - החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס` 2), התשע"א-2011 - הצבעה

‏יום רביעי ‏20 ‏יולי ‏2011 15:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+