להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון - סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏20 ‏יולי ‏2011 13:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יצחק וקנין
מגלי והבה
זאב בילסקי
חנא סוייד
מוחמד ברכה
משה יעלון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+