להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - מלווה מחמת מחלה או מום), תשע"א-2011

‏יום רביעי ‏20 ‏יולי ‏2011 13:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

מנחם אליעזר מוזס
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+