להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשס"ט-2009

‏יום רביעי ‏20 ‏יולי ‏2011 13:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

ניצן הורוביץ
משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+