להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המוזיאונים (תיקון - ביקורי נוער), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏20 ‏יולי ‏2011 13:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

יריב לוין
משה יעלון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+