להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון - סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏20 ‏יולי ‏2011 12:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

לימור לבנת
משה כחלון
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+