להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס` 12) (פיצוי לקטין שניזוק מעבירה), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏19 ‏יולי ‏2011 17:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

סילבן שלום

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+