אישור החוק - הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס` 17), התשע"א-2011

‏יום שני ‏18 ‏יולי ‏2011 21:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 17), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשע"א (18 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 385, מיום כ"ו באייר התשע"א (30 במאי 2011), עמ' 154.

    תיקון סעיף 41.בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"א, עמ' 736., בסעיף 4(א)(1), במקום "בת זוגו היא עובדת ולא נעדרה מעבודתה" יבוא "בת זוגו היא עובדת או עובדת עצמאית ולא נעדרה מעבודתה, מעסקה או מעיסוק במשלח ידה".
משוב א- א+