להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בתי המשפט (בוררות חובה) (הוראת שעה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏18 ‏יולי ‏2011 20:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יצחק וקנין
מגלי והבה
ציפי חוטובלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+