אישור החוק - הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס` 4), התשע"א-2011

‏יום שני ‏18 ‏יולי ‏2011 19:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

מגלי והבה
רוחמה אברהם בלילא
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ציפי חוטובלי
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשע"א (18 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 586, מיום י"ט באייר התשע"א (23 במאי 2011), עמ' 672.

    תיקון סעיף 81.בחוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 134; התש"ע, עמ' 512., בסעיף 8(ב), במקום "שש שנים" יבוא "שבע שנים וחצי".תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום י' באייר התשע"א (14 במאי 2011).
משוב א- א+