להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: הרעיון להפוך את יום ראשון ליום שבתון

‏יום רביעי ‏13 ‏יולי ‏2011 17:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

חנא סוייד
משה יעלון
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+