להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון- ביטול השתתפות רשות מקומית ותקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התשע"א- 2010

‏יום רביעי ‏13 ‏יולי ‏2011 13:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

נגד 47

יצחק כהן
יצחק וקנין
דוד אזולאי
מנחם אליעזר מוזס
עפו אגבאריה
לימור לבנת
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

אופיר אקוניס

נמנע 0

משוב א- א+