להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - פיקוח על קייטנות), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏13 ‏יולי ‏2011 13:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

מגלי והבה
סעיד נפאע
משה יעלון
חנא סוייד
עפו אגבאריה
גילה גמליאל
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+