להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - שינוי הרכב ועדת ערר), התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏13 ‏יולי ‏2011 12:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 40

מנחם אליעזר מוזס
יריב לוין
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רונית תירוש
שלמה (נגוסה) מולה
ציפי לבני
מגלי והבה
אבי (משה) דיכטר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+