להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס` 14) (הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏12 ‏יולי ‏2011 17:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+