קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס` 3), התשע"א-2011

‏יום שני ‏11 ‏יולי ‏2011 23:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • תיקון זה לחוק זכויות התלמיד קובע שהפליה מטעמים של ארץ מוצא של תלמיד או של הוריו היא הפליה אסורה בנוסף לטעמי ההפליה האסורים הקבועים בחוק.

החוק המלא


  • חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 3), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א (11 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 381, מיום י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011), עמ' 142.

    תיקון סעיף 51.בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000‏ ס"ח התשס"א, עמ' 42; התשס"ט, עמ' 300., בסעיף 5(א), אחרי "מטעמים עדתיים," יבוא "מטעמים של ארץ מוצא".
משוב א- א+