אישור החוק - הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 53), התשע"א-2011

‏יום שני ‏11 ‏יולי ‏2011 23:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

איתן כבל
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+