קריאה שנייה - הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 53), התשע"א-2011

‏יום שני ‏11 ‏יולי ‏2011 23:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+