הודעת הממשלה - הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר לשר (להעביר לראש הממשלה את הסמכויות המוקנות לשר הביטחון על פי סעיף 19 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בכל האמור בתקציבי יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה)

‏יום שני ‏04 ‏יולי ‏2011 21:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מאיר שטרית
איתן כבל
זאב בנימין בגין

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+