להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בית העצמאות (תיקון - מושב בית התנ"ך), התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏29 ‏יוני ‏2011 13:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

מאיר שטרית

נגד 30

אריאל אטיאס
ציון פיניאן
יריב לוין

נמנע 0

משוב א- א+