אישור החוק - הצעת חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏27 ‏יוני ‏2011 19:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

מאיר שטרית
חנין זועבי
נסים זאב
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה),
    התשע"א–2011

    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"א (27 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 589, מיום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), עמ' 678.
משוב א- א+