לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר-היום בנושא: "קריטריונים מפלים לקבלת מענקי בנייה בפריפריה"

‏יום רביעי ‏22 ‏יוני ‏2011 17:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נמנע 0

משוב א- א+