העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעה לסדר-היום בנושא: "פיצוץ הגז בנתניה"

‏יום רביעי ‏22 ‏יוני ‏2011 15:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

חנין זועבי
עפו אגבאריה
דב חנין
מוחמד ברכה
מגלי והבה
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+