להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - הזכות להתנגד לעסקת טיעון), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏22 ‏יוני ‏2011 13:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

סעיד נפאע
דוד אזולאי
מאיר שטרית
מגלי והבה
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

אורי אורבך

נמנע 0

משוב א- א+