להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)(תיקון מס` 8), התשע"א-2011

‏יום שני ‏20 ‏יוני ‏2011 18:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

נסים זאב
רחל אדטו
משה גפני

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)

    (תיקון מס' 7), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א (11 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 588, מיום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), עמ' 676.

    תיקון סעיף 361.בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009 ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התשע"א, עמ' 203., בסעיף 36, במקום "כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011)" יבוא "ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)".
משוב א- א+