להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - הגבלת גיל), התש"ע-2009

‏יום רביעי ‏15 ‏יוני ‏2011 15:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+