להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - רשימות מועמדים משותפות), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏15 ‏יוני ‏2011 12:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+