להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן (תיקון - איסור התקשרות), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏15 ‏יוני ‏2011 12:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

יצחק כהן
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ציפי חוטובלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+