להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 40) (הגבלת זכות המנהל הכללי להיבחר), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏14 ‏יוני ‏2011 17:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

נמנע 0

משוב א- א+