להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "התנהלותו של ראש הממשלה במישור המדיני ובמישור ההתיישבותי"

‏יום שני ‏13 ‏יוני ‏2011 17:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נמנע 0

משוב א- א+