להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור על קנסות יציאה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏06 ‏יוני ‏2011 20:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+