להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 185)(אי תחולת תקני דיווח כספי בין-לאומיים - הארכת הוראת השעה לגבי שנת המס 2010), התשע"א-2011

‏יום שני ‏06 ‏יוני ‏2011 20:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

יצחק כהן
ציון פיניאן
משה כחלון
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+