להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "אימוץ אנדרטאות וחלקות קברים לנופלים, ביקורן וטיפוחן ע"י כיתות ז`-יב`"

‏יום רביעי ‏01 ‏יוני ‏2011 16:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

גדעון סער
מגלי והבה
דב חנין
עינת וילף

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+