להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "מפעל ניסן שבשדרות שוב בסכנת סגירה"

‏יום רביעי ‏01 ‏יוני ‏2011 15:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+