להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס` 16) (גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וועדותיה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏30 ‏מאי ‏2011 20:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+