להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס` 4) (הגבלות לאחר פרישה מרשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין), התשע"א-2011

‏יום שני ‏30 ‏מאי ‏2011 20:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+