להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏30 ‏מאי ‏2011 20:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

מגלי והבה
מוחמד ברכה
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+