העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים למוסדות חינוך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏25 ‏מאי ‏2011 14:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

מוחמד ברכה
ראלב מג`אדלה
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+