להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הקמת קרן לחלוקת הכנסות המדינה ממס הבלו, התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏25 ‏מאי ‏2011 13:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

יריב לוין
ראלב מג`אדלה
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

שלמה (נגוסה) מולה
מגלי והבה
אילן גילאון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+