להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון - מידע בדבר עומס תנועה ופטור מתשלום אגרה), התשע"א - 2011

‏יום רביעי ‏25 ‏מאי ‏2011 12:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
נסים זאב
מגלי והבה
איתן כבל
גילה גמליאל
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+