להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏25 ‏מאי ‏2011 12:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

משה כחלון
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+