להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מועד החלת נקודת הזיכוי למסיים תואר אקדמי בו נדרשת תקופת התמחות), התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏25 ‏מאי ‏2011 12:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

אורי יהודה אריאל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+