להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס` 3) (איסור הפליה מטעמים של ארץ מוצא), התשע"א-2011

‏יום שני ‏23 ‏מאי ‏2011 18:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+