להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "מחסור במשרות אימאמים ושיקולים זרים במינוים"

‏יום רביעי ‏18 ‏מאי ‏2011 17:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+