לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר היום בנושא: "ביקור נתניהו בארה"ב"

‏יום רביעי ‏18 ‏מאי ‏2011 17:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

ראלב מג`אדלה

נמנע 0

משוב א- א+