להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "האלימות הגואה בחברה הערבית"

‏יום רביעי ‏18 ‏מאי ‏2011 17:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+