להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "גל השביתות במשק"

‏יום רביעי ‏18 ‏מאי ‏2011 16:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

שלמה (נגוסה) מולה
מגלי והבה
אילן גילאון
עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+