להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון מס` 10), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+