להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 18:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ח בסיוון התשע"א (20 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 577, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011), עמ' 603.

    תיקון חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)
משוב א- א+